Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, κλάδων ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ και ΠΕ04.01.ΕΑΕ και μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28 και ΠΕ30 για το διδακτικό έτος 2020-21 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021»

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο