Απαραίτητα έντυπα για τους αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ, οι οποίοι έχουν προσληφθεί σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αφορούν το ΠΥΣEΕΠ (απόδοση Μισθολογικού Κλιμακίου – Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ οι οποίοι έχουν προσληφθεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κρήτης, όπως συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα και τα καταθέσουν μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους στη Σχολική Μονάδα τοποθέτησης τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο