Απαραίτητα έντυπα για τους αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ, οι οποίοι έχουν προσληφθεί σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αφορούν το ΠΥΣEΕΠ (απόδοση Μισθολογικού Κλιμακίου – Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ οι οποίοι έχουν προσληφθεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κρήτης, όπως συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα και τα καταθέσουν μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους στη Σχολική Μονάδα τοποθέτησης τους.