Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα ΚΕΣΥ Κρήτης

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα ΚΕΣΥ Κρήτης όπως συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα και τα καταθέσουν μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους.
Προσοχή η νέα Διεύθυνση στο ΚΕΣΥ Ηρακλείου είναι Πιτσουλάκη 73 περιοχή Μπεντεβη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο