Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης

 Προσοχή Προθεσμία!!!
Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 17-08-2020 έως και την Τετάρτη 19-08-2020 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο