Αναμορφωμένοι Αξιολογικοί Πίνακες Πρότυπων-Πειραματικών Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης

Στον πίνακα απορριπτέων υποψηφίων εκπ/κών για πλήρωση κενών θέσεων στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις, οπότε ο πίνακας παραμένει ο ίδιος και δεν αναδιαμορφώνεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο