ΠΔΕ Κρήτης – Εξυπηρέτηση Κοινού

ΠΔΕ Κρήτης

Επείγουσα ανακοίνωση

9 Ιουνίου 2020

 

Σε συνέχεια της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781/4-6-2020 (ΦΕΚ 2168/τ’Β) ΚΥΑ και προκειμένου για την προστασία κοινού και εργαζομένων από τον covid κλπ και προκειμένου να μπορούν να διατηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων παρακαλούμε να καλείτε για ραντεβού που σχετίζονται με τα αιτήματα σας.

 

Η επικοινωνία με την υπηρεσία μας και η διεκπεραίωση των υποθέσεων/αιτημάτων του είναι επίσης δυνατή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΠΔΕ mail@kritis.pde.sch.gr καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας από την εφαρμογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο http://www.pdekritis.gr/applications/

 

Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων με τη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η αποστολή τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αιτούντων.

 

Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά και μέσω φαξ ή τηλεφώνου στις γραμμές που είναι αναρτημένες στον τηλεφωνικό κατάλογο της υπηρεσίας https://www.pdekritis.gr/phones/.

 

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφερόμενοι επισκεφτούν την υπηρεσία μας, να χρησιμοποιούν τα απολυμαντικά τα οποία είναι επί τόπου διαθέσιμα στην είσοδο για λόγους υγιεινής.

 

Σας ευχαριστούμε

 

#μένουμε_σπίτι

Μετάβαση στο περιεχόμενο