Επιμόρφωση για το θεσμό του συμβούλου καθηγητή στα πλαίσια του προγράμματος ΜΝΑΕπαΛ

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου και ώρες 12΄.00 – 2.00 μ.μ. στο 1ο ΕΠΑΛ Χανίων (Κοραή 1-7) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση επιμόρφωσης για το θεσμό του συμβούλου καθηγητή στα πλαίσια του προγράμματος ΜΝΑΕπαΛ . Απευθύνεται στους καθηγητές-τριες ΕΠΑΛ της Περιφ, Ενότητας Χανίων που υλοποιούν (ή προτίθενται να υλοποιήσουν) το θεσμό αυτό στην 1η τάξη του ΕΠΑΛ.

Γιώργος Βλοντάκης
Γεωπόνος-Περιβ/λόγος
Σ.Ε.Ε. ΠΕ 88 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση του προγράμματος ΜΝΑΕπαΛ στην Κρήτη

Μετάβαση στο περιεχόμενο