ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!  


 Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 έως και την Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019 

Σχετικά έγγραφα