ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!  


 Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 έως και την Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο