ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο των αιτούμενων μελών ΕΕΠ, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολο τους, προς ενημέρωση των αιτούντων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 92519/Ε4/7-6-2019 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: ” Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προςωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019″.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο