Προγράμματα επιμόρφωσης του Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε. σε θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μαθητείας

Προγράμματα επιμόρφωσης του Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε. σε θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μαθητείας

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. θα διοργανώσει σειρά προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας. Το καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Επαγγελματική Κατάρτιση και Μαθητεία» επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δομημένου διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών δομών και των επιχειρήσεων και την αξιοποίηση καλών πρακτικών από το ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προς όφελος του θεσμού της μαθητείας.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης απευθύνεται σε:

α) εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Λ.,

β) εκπαιδευτικούς Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας,

γ) εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας,

δ) εκπαιδευτές Σ.Ε.Κ./Ι.Ε.Κ., καθώς και

ε) ενδοεπιχειρησιακούς Εκπαιδευτές,

ενώ θα συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:

  • Η Μαθητεία στην Ελλάδα,
  • Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία,
  • Οι βασικοί συντελεστές στη Μαθητεία και οι διαστάσεις ανάπτυξής τους,
  • Ειδικοί εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί για μορφές κατάρτισης βασισμένες στην εργασία (work place learning),
  • Διαστάσεις, εφαρμογές και εργαλεία διασφάλισης ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη Μαθητεία.

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα έχει διάρκεια 40 ωρών, εκ των οποίων οι 30 θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε δύο Σαββατοκύριακα (Παρασκευή 5 ώρες, Σάββατο 5 ώρες, Κυριακή 5 ώρες), οι δε υπόλοιπες 10 ώρες εξ αποστάσεως. Η δράση θα περιλαμβάνει την υλοποίηση περίπου 20 σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα με χρηματοδότηση από πόρους του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (αυτοχρηματοδοτούμενη δράση) και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της μαθητείας με διαφορετικούς ρόλους (εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης, επόπτες κλπ.) θα συνθέτουν τις
ομάδες των επιμορφούμενων. Κάθε ομάδα επιμορφούμενων (4-5 ατόμων) θα εκπονήσει στο τέλος της επιμόρφωσης μία (1) εργασία για τη βελτίωση του θεσμού της μαθητείας. Η ενεργή συμμετοχή όλων των επιμορφούμενων θα διασφαλισθεί μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι καλύτερες εργασίες θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο του 2020 σε εκδήλωση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην οποία θα αποτιμηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το συντομότερο δυνατό συμμετοχή στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ακολουθεί, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επικοινωνούν στο τηλ. 210-5218752.

 

Ενημέρωση Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη διεξαγωγή προγράμματος επιμόρφωσης του Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε. σε θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μαθητείας (https://www.kanep-gsee.gr/wp-content/uploads/2019/05/83168_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%95%CE%9C%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%91-%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0_%CE%93%CE%A3%CE%95%CE%95.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο