ΠΡΟΣΛΗΨH ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 KAI ΠΕ25 ΣΕ ΣΜΕΑΕ/ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19_ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΒΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ

 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Μετάβαση στο περιεχόμενο