Κύρωση τελικού αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα υποψηφίων διευθυντριών της κενούμενης θέσης του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρέθυμνου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ρεθύμνης

Μετάβαση στο περιεχόμενο