Σεμινάρια Επιμόρφωσης-Ενημέρωσης σχετικά με τη Διαπολιτισμική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση μαθητών – προσφύγων

Η UNICEF (Refugee and MigrantResponse in Greece) σε συνεργασία με την Π.Δ.Ε. Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη συμμετοχή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο δράσεων του Δικτύου Πόλεων για την ‘Ένταξη, διοργανώνουν Ενημερωτικές/Επιμορφωτικές Συναντήσεις-Εργαστήρια που αφορούν στην εκπαίδευση παιδιών από προσφυγικό πληθυσμό αλλά και στη γενικότερη ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις. Με δεδομένες τις τοπικές ανάγκες που διαμορφώθηκαν με την υποδοχή των μαθητών προσφύγων στην περιοχή μας, η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να στηρίξει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών στο σχολείο αναδεικνύοντας το ρόλο του σχολείου ως χώρου εμπιστοσύνης, δημιουργικότητας και μάθησης για όλα τα παιδιά και χώρου δημιουργικής δουλειάς και εξέλιξης για τον/την εκπαιδευτικό. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκεται  επίσης η συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και της ίδιας της τοπικής κοινωνίας, που αποτελεί βασική προϋπόθεση στην δημιουργία μιας  ανοιχτής κοινότητας μάθησης  και αλληλοσεβασμού.

 

Τα σεμινάρια είναι βιωματικά και διαδραστικά, βασίζονται σε εμπειρίες εκπαιδευτικών από το πεδίο αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

(ΒΑΣΙΚΟ): Ένα Σχολείο για Όλους: Εργαλεία, Στρατηγικές και Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης για πολυδύναμες, πολυπολιτισμικές τάξεις. Προκλήσεις και Δυναμικές (Διάρκεια 3,5  ώρες )

Α΄ Μέρος: Η διαφορετικότητα στην εκπαίδευση σήμερα. Μέθοδοι και Εργαλεία στην διαχείριση της διαφορετικότητας στην τάξη. Παραδείγματα από την τάξη. Μοντελοποίηση διαμόρφωσης μαθημάτων σε διάφορα αντικείμενα. (Διάρκεια 120΄)

Β΄Μέρος: Πρακτική εφαρμογή. Εργασία σε ομάδες με υποθετικά και πραγματικά σενάρια μαθημάτων/τάξης σε διάφορα μαθήματα . Αναπτύσσοντας Δεξιότητες για αποτελεσματική μάθηση.(Διάρκεια 90΄)

 

(1ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ) Αποτελεσματικές Συναντήσεις Γονέων και επικοινωνία σε πολυπολιτισμικές ομάδες Γονέων-Εκπαιδευτικών. (Διάρκεια 90′)

Διαδραστικό σεμινάριο πάνω στις επικοινωνιακές τεχνικές, μορφές και οργάνωση στην επικοινωνία με γονείς από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. (Διάρκεια 90΄)

 

(2ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ) Δουλεύοντας με τα δικά μας στερεότυπα …(Διάρκεια 90΄)

Βιωματικό εργαστήριο σχετικά με την διερεύνηση στερεότυπων, τους πιθανούς ενδοιασμούς μας σε σχέση με διάφορα θέματα, την ετοιμότητά και την ανοιχτότητά μας. Ο ρόλος μας ως εκπαιδευτικοί.

 

Τα σεμινάρια αυτά πρόκειται να υλοποιηθούν σε τρία απογεύματα στις 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων  Α. και Μ. Καλοκαιρινού και στο 36ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

 

Η ανταπόκριση τόσο της εκπαιδευτικής όσο και της τοπικής κοινότητας για συμμετοχή στο σεμινάριο ήταν ευρεία, ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας και αποδεικνύοντας το γνήσιο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους.

 

Οι συμμετοχές έχουν κλείσει.

Οι εκπαιδευτικοί που έκαναν την επιβεβαίωση προσέρχονται την ημέρα και την ώρα που έχουν επιλέξει στο σεμινάριο ή στα σεμινάρια που έχει επιλέξει.

Εμψυχωτές των σεμιναρίων θα είναι η Μαργαρίτα Μανσόλα  (CPsychol, Dip.Ed, MA in Education (Psychology of Education, MA in Applied Educational Leadership and Management) και ο Γιώργος Σιμόπουλος(Phd, MSc ) από τη UNICEF.

Μετάβαση στο περιεχόμενο