Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις κενές θέσεις των Κ.Ε.Σ.Υ., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο