ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενστάσεις υποβάλλονται εντός τριών (03) εργασίμων ημερών, ήτοι έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο