ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΚΡΗΤΗΣ

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΗΤΟΙ :
ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018. 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο