ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Π.Δ.Ε ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Περισσότερα

α) Προσωρινός αξιολογικός κατά φθίνουσα σειρά πίνακας μοριοδότησης αντικειμενικών κριτηρίων υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσης Συντονιστή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης για τη Μαθητεία. β) Προσωρινός ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης αξιολογικός κατά φθίνουσα σειρά πίνακας μοριοδότησης αντικειμενικών κριτηρίων υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσεων Υπευθύνων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για τη Μαθητεία.

Επί των ανωτέρω πινάκων οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από Δευτέρα 10/07/2023 έως Τετάρτη

Περισσότερα

Πίνακες μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Συντονιστή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για τη Μαθητεία.

Επί των ανωτέρω πινάκων οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από Τρίτη 04/07/2023 έως 06/07/2023.

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2023-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2023-2024  

Περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ηράκλειο, 12-05-2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ενημερωτικό Σημείωμα το οποίο απευθύνεται σε εργοδότες του ιδιωτικού

Περισσότερα

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. από φορείς του Δημοσίου Τομέα για την περίοδο 2023-2024

Το ΥΠΑΙΘ καλεί τους φορείς του Δημοσίου τομέα να στηρίξουν τον θεσμό της Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και

Περισσότερα

Απόφαση Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2022-2023, της λειτουργίας τμημάτων “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας” αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο