Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ντριών εκκλησιαστικών σχολείων του ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03-08-21)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, από την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 00:05 έως τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων: https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο