ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Δείτε την με αριθ.Φ.253.2/95620/29-7-2022 συνημμένη Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Α. Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2022:

  1. μαθημάτων Γενικών Λυκείων,
  2. ειδικών και μουσικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα

Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.»

 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο