Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Υ.Α. που αφορούν στον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής (ΦΕΚ 5400 Β’ & ΦΕΚ 5399 Β΄)

Ενημερωθείτε από τα συνημμένα.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο