Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2021-2022 στην ΠΔΕ Κρήτης, για τα επαρκή στα οποία ανέλαβαν υπηρεσία αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΣΠΑ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 157016/Ε1/2-12-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΔΑ_Ψ0ΩΜ46ΜΤΛΗ-ΒΛΠ)
Μετάβαση στο περιεχόμενο