ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. Κρήτης για τη Μαθητεία

Επί του ανωτέρω πίνακα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 19/11/21 έως 23/11/21. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : mail@kritis.pde.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο