Πρόσκληση ενδιαφέροντος σχολείων και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ή/και ομάδων ΠΕ70-ΠΕ86 προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Horizon2020 “Connect”

Connect- Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς ΔΠΕ να ενημερωθούν και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Connect_signed
Μετάβαση στο περιεχόμενο