Δημοσίευση σε ΦΕΚ – Επιδότηση Μαθητευομένων και Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ

ΦΕΚ 4531_τ.Β_01-10-2021 Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους
Μετάβαση στο περιεχόμενο