Απόφαση πρόσληψης Αναπληρώτριας Μειωμένου Ωραρίου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2021-22

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο