ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΔΕΥ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ ΣΤΑ ΣΔΕΥ Ψ4ΔΧ46ΜΤΛΗ-Β6Ο (2)
Μετάβαση στο περιεχόμενο