Απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικών αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και διδασκαλίας ξένης ή μητρικής γλώσσας, εκτός της Ελληνικής, του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2021-22

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛ_ΑΝΑΠΛ_ΩΡΟΜΙΣΘ_ΣΕΠ_ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_2021_22 ΑΝΑΚ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο