ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.)και των αναπληρωτών τους

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο