Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης

ΠΥΣΔΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2020 Ω5ΓΕ46ΜΤΛΗ-ΒΒ2

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο