Διορισμός αιρετών μελών στα Ανώτερα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Κρήτης

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ Ω08Ν46ΜΤΛΗ-62Δ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο