Ορισμός σειράς τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κρήτης

ΠΥΣΠΕ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 2020 (ΑΔΑ: ΩΖ7Π46ΜΤΛΗ-40Γ)

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο