Ορισμός σειράς τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης

ΑΠΥΣΔΕ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 2020   (ΑΔΑ:Ρ43Β46ΜΤΛΗ-891)

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο