Ορισμός σειράς τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης

ΠΥΣΔΕ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 2020 (ΑΔΑ:9ΠΑΙ46ΜΤΛΗ-ΡΜΦ)

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο