«Ορισμός σειράς τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών του Ανώτερου Περιφερειακου Περιφερειακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κρήτης»

ΑΠΥΣΠΕ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 2020 (ΑΔΑ:690946ΜΤΛΗ-1ΙΚ)

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο