«Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. με θέμα: “Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21” (Β΄ 3882)».

ΦΕΚ Β 4264_20

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο