Αποτελέσματα Σχολικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων Erasmus+ 2020

Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το ΙΚΥ στην ιστοσελίδα του, περίπου 80 εγκεκριμένα σχέδια όλων των κατηγοριών και δράσεων (ΚΑ1 – ΚΑ2) υποβλήθηκαν από σχολικές μονάδες Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης στους τομείς της Σχολικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Δείτε εδώ τα αποτελέσματα https://www.iky.gr/el/erasmusplus-results/results2020