25-8-2020_”Τροποποίηση της με αρ.100/ΕΕΠΠΣ/11-8-2020 που αναρτήθηκε με ΑΔΑ:93Σ046ΜΤΛΗ-ΠΩ2 Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους”

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο