Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της ΣιβιτανιδείουΔημόσιαςΣχολήςΤεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.)στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) γιατο σχολικό έτος 2020-2021

Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 21-05-2020 έως 01-06-2020

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο