Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικώνΠρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης καιμελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 21-5-2020 έως και29-5-2020

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο