“Τροποποίηση της με αριθμ. Φ. 2.4/4171/14-05-20 (ΑΔΑ : ΨΜ5Ω46ΜΤΛΗ-Β16) Απόφασης της Π.Δ.Ε. Κρήτης, με την οποία διατέθηκαν εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε Τ.Ε. σχολικών μονάδων, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Δ.Ε.Υ. που έχουν αναστολή λειτουργίας και η χρήση χώρων σχολικών μονάδων που έχουν αναστολή λειτουργίας, στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Κρήτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο