13-5-2020_ Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Σχετικά έγγραφα