Αξιοποίηση των προγραμμάτων Erasmus+ της ΠΔΕ Κρήτης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση : παιδαγωγικές προτάσεις κι εκπαιδευτικά εργαλεία»

 Η ΠΔΕ Κρήτης σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Κρήτης προτείνει μια σειρά διαδικτυακών επιμορφωτικών δράσεων με θέμα «Αξιοποίηση των προγραμμάτων Erasmus+ της ΠΔΕ Κρήτης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση : παιδαγωγικές προτάσεις κι εκπαιδευτικά εργαλεία». Κάθε διαδικτυακό σεμινάρια θα  παρουσιάσει την ψηφιακή εργαλειοθήκη ενός έργου και οδηγίες για την παιδαγωγική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του. Ειδικότερα θα γίνει παρουσίαση των έργων:
«Sea4All-Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ)»
«Godigital» – Ηλεκτρονική μάθηση και ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών».
«ALICE -Προσαρμόζοντας τη μάθηση σε κοινωνίες και σχολικά περιβάλλοντα δίχως αποκλεισμούς».
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://forms.gle/yrJJg2wHrDPQVWXSA.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα μεταδίδονται απευθείας από το κανάλι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΠΔΕ Κρήτης στο youtube

https://tinyurl.com/rdpscreteyt    

Σχετικά έγγραφα