09-05-2020 ΚΥΑ που αφορά στην εγγραφή νηπίων.

Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου , αντί από 1 έως 20 Μαίου θα γίνουν φέτος οι εγγραφές στα Δημοτικά και νηπιαγωγεία, σύμφωνα με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερρίδα της Κυβέρνησης.

Η υποβολή των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

 

ΚΥΑ “Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας” σε μορφή pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο