Ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας Περιφερειακής ομάδας Υποστήριξης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Κρήτης.

Αξιότιμες/-οι Διευθύντριες/-ές Σχολείων, και μέλη των ομάδων υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της ΠΔΕ Κρήτης, σας ενημερώνουμε ότι συμπληρωματικά με την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, δημιουργήθηκε και λειτουργεί Περιφερειακή Ομάδα Υποστήριξης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στις κατά τόπους Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης για τη στήριξη των Ομάδων Υποστήριξης των σχολικών μονάδων.

Η Περιφερειακή ομάδα συντονίζεται από τον ΣΕΕ Πληροφορικής Κρήτης Γεώργιο Πανσεληνά και απαρτίζεται από τους Υπεύθυνους Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων, υπαλλήλους Δ/νσεων καθώς και εθελοντές εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες  πληροφορίες πατήστε εδώ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο