ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο