Λύση σύμβασης αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων λόγω παραίτησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο