ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΔΕ01-Ε.Β.Π. & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΔΕ01-Ε.Β.Π.

Μετάβαση στο περιεχόμενο