ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ1-Ε.Β.Π. & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ1-Ε.Β.Π.

Μετάβαση στο περιεχόμενο