Απόφαση τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, κλάδων ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ71, ΠΕ 02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ και ΠΕ04.01.ΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020 στα ΚΕΣΥ.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο