ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.) ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 133083/Ε4/28-08-2019 (ΑΔΑ:ΨΠΓΑ4653ΠΣ-Β1Μ) εγγράφου του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020» και των αιτήσεων δήλωσης προτιμήσεων των υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ανακοινώνονται οι πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών & ωρομισθίων σχολικού έτους 2019-2020, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκε δήλωση προτιμήσεων εντός της προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι υπέβαλαν δήλωση προτίμησης στην ΠΔΕ Κρήτης από την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 έως και την Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2019 έχουν επισημανθεί με κίτρινο χρώμα στο συνημμένο πίνακα excel και συνεπώς έχουν δικαίωμα πρόσληψης για το σχολικό έτος 2019-20.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο